Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                        Ukr  Eng             Назад

 

Процедура дотримання публікаційної етики

 

Для запобігання недобросовісної практики в публікаційній діяльності та забезпечення високої якості наукових публікацій, визнання громадськістю отриманих автором наукових результатів кожен член редакційної колегії, автор, рецензент, видавець, а також установи, які беруть участь у видавничому процесі, зобов’язані дотримуватися етичних стандартів, норм і правил та вживати всіх можливих заходів для їх дотримання.

На вищевикладеному ґрунтуються основні положення видавничої етики збірника.

Обов’язки редакторів

Редакційна колегія збірника складається з провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які є спеціалістами у галузях науки, які відповідають тематичній спрямованості збірника.

При прийнятті рішення про публікацію наукової роботи головний редактор враховує всі висновки членів редакційної колегії збірника і рецензентів щодо статті.

Редакційна колегія збірника не допускає публікації статей, автори яких порушили прийняті норми етики публікації.

Члени Редакційної колегії зобов’язані забезпечувати конфіденційність змісту представленої статті (в тому числі у разі не використовувати ідеї та інформацію, викладені в представленій статті, до опублікування цієї статті), за винятком осіб, безпосередньо залучених до процесу її розглядання.

Редактор не має права без письмової згоди Автора використовувати в своїх власних дослідженнях неопубліковані матеріали, що знаходяться в представленій роботі.

Редактор оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від етнічного походження, раси, статі, релігійних поглядів, сексуальної орієнтації, громадянства або політичних уподобань авторів.

Редактор не повинен брати участь в розгляді статті в разі наявності конфліктних ситуацій внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.

Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є підстави стверджувати, що вона містить плагіат.

За умови недотримання рекомендацій щодо публікації зі сторони авторів редактор надсилає обґрунтовані зауваження та пропозиції авторам з умовою дотримання конфіденційності щодо якості рукопису.

Етичні принципи діяльності рецензентів

Рецензування рукописів – обов’язковий елемент процесу розгляду редакційною колегією представленого автором матеріалу наукової статті.

Рецензування допомагає редактору прийняти адекватне рішення про публікацію та за допомогою відповідної взаємодії з авторами також може допомогти автору підвищити якість роботи.

Будь-який рецензент, який усвідомлює недолік своєї кваліфікації для розгляду рукопису або не має достатньо часу для швидкого виконання роботи, повинен повідомити редактора та попросити виключити його з процесу рецензування відповідного рукопису.

Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати третім особам, не маючих на те повноважень.

Рецензент, в процесі подвійного сліпого рецензування, за умови відсутності будь-якої  інформації про автора рукопису, повинен забезпечити неупереджене, об’єктивне оцінювання наукового рівня поданих на рецензію матеріалів. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів і з повагою ставитися до результатів їх наукових досліджень.

Якщо автор не згоден із зауваженнями та пропозиціями рецензента, збирається засідання редакційної колегії, на якому формується загальний висновок, що згодом представляється автору.

Відповідальність авторів

Автори при підготовці матеріалів мають дотримуватися рекомендацій, що викладені на сайт збірника.

Автори статті повинні надавати правдиві результати своїх досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.

Автори повинні гарантувати оригінальність досліджень, які виклали в рукописі. За умови використання запозичених фрагментів або тверджень, їх потрібно оформити з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, вважаються неетичними та неприйнятними.

Автори не повинні надавати в збірник рукопис, який був відправлений в будь-який інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі. Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили особистий внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не мають відношення до дослідження.

Якщо автор виявить важливі помилки або неточності в статті на етапі її розгляду редакцією або після її опублікування, він повинен якомога швидше про це повідомити редактору збірника.

Етичні принципи видавця

Видавець повинен працювати в повній відповідності з Редакційною політикою збірника з урахуванням актуальних юридичних вимог щодо наклепу, авторського права, законності та плагіату.

Видавець може надати право редакції збірника відмовити авторам в публікації, якщо в рукописі виявлено плагіат та недостовірні дані.

Дотримуватися принципу, що діяльність збірника не спрямована на одержання прибутку.

Авторське право

Авторські права на опубліковану статтю належать збірнику і Автору. Права на рукопис вважаються переданими Автором Редакції з моменту прийняття до друку. Після виходу друкованого видання, стаття розміщується у відкритому доступі.

Архівування

В архіві редакції зберігаються повні версії збірника в електронному вигляді з 2005 р. Електронний варіант збірника передається до електронної бази даних Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України та розміщується на сайті збірника після виходу друкованого видання. Електронні варіанти збірника можуть бути передані до інших бібліографічних і реферативних баз даних, з якими укладені або будуть укладені угоди щодо індексації збірника «Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва».

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...