http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   Історія

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   Напрямки
  діяльності

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   Розробки

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   Публікації

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif
Національна Академія Наук України
http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif
Міністерство освіти і науки України
http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

 

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif


Про інститут
http://www.ifgp.dp.ua/pic/dot.gif

 

 

Найважливіші досягнення в галузі природничих,
соціогуманітарних та технічних наук:


ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА (технічні науки)
ВЛАСТИВІСТЬ
ГІРНИЧИХ ПОРІД ТА МАСИВІВ ГЕОТЕХНІЧНА І ГІРНИЧА МЕХАНІКА

1. Виконані дослідження властивостей викопного вугілля за допомогою рентгенофлюоресцентної і месбауеровської спектроскопії, які показали залеж-ність появи викидонебезпечних зон у вугільних пластах із присутністю у вугіллі підвищеної концентрації двовалентного заліза. Ці дослідження дозволяють точ-но діагностувати вихід на викидонебезпечну зону, а також у випадку виниклого газодинамічного явища (ГДЯ) однозначно ідентифікувати це явище. Експери-ментально встановлено, що підвищення концентрації заліза понад 1,2 ваг. % (фонова кількість 0,4 ваг. % ) у комбінації з переважанням двовалентних його сполук у вугіллі дозволяє прогнозувати наявність викидонебезпечної зони. Під-тверджено на практиці, що якщо вміст заліза в пробі збільшився в порівнянні із фоном не менше, ніж в 3 рази і у його складі переважає двовалентне залізо над тривалентним, або є присутнім тільки двовалентне залізо, то зона викидонебез-печна. Дослідження виконані спільно з Інститутом металофізики ім. Курдюмо-ва. Автори: чл.-кор. НАН України А.Д.Алєксєєв, акад НАН України А.П. Шпак, К.В.Ульянова, О.М.Разумов.
2. Розроблено методику, за допомогою якої вдалося виявити перехідну фазу десорбції метану з кам'яного вугілля. У цій фазі спостерігається зміна про-відної ролі механізмів емісії метану – від фільтрації до дифузії. Методика засно-вана на вимірі залежності потоку метану, що десорбується з вугілля від вихідно-го тиску газу, яким насичувалося вугілля. Автор: В.О. Васильковський.
3. Розроблено стандарт підприємства СТУ 332 20704.24647077 «Правила визначення глибини зони віджимання у вугільному пласті». Цей стандарт регламентує визначення глибини зони віджимання в очис-них вибоях пологих вугільних пластів для використання енергозберігаючих способів видобутку вугілля і ефективних методів управління гірським тиском. Автори: Г.П Старiков., В.М, Чистоклєтов, В.В. Завражин, О.М. Бойко, Д.В. Мельников, О.В.Кравченко.
4. З метою контролю кількості і тиску метану у вугільних пластах у виро-бках, небезпечних по газу і вугільному пилу, було модернізовано десорбометр ДС-01 і впроваджено на шахтах у складі Уніфікованої телекомунікаційної сис-теми диспетчерського контролю та автоматизованого управління аерогазовою обстановкою, машинами і технологічними комплексами (УТАС). Автори: чл.-кор. НАН України А.Д. Алєксєєв, Г.П.Старіков, В.О.Василь-ковський, Я.В. Шажко.

наверх^

 

початок ::: новини ::: про інститут ::: структура ::: навчання ::: адреси ::: різне

 

 


  
English version

   Зробити стартовою
  
Додати у вибране
 

 

 

 

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

  Any problems or propositions mail to Webmaster

Design by ... ...