Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                                                                                                                     

Основними напрямками діяльності лабораторії проблем розробки родовищ на середньостроковий період 2020-2025 рр. є:

1. Розробка наукових підходів щодо раціоналізації освоєння родовищ корисних копалин в напрямку оцінки та вибору параметрів експлуатації цих родовищ. Це досягається:

1.1. Шляхом моделювання сценаріїв освоєння родовищ корисних копалин від стадії розвідки і отримання даних про запаси до списання запасів, що дозволяє визначити найбільш оптимальний варіант виробництва кінцевої продукції для конкретного родовища.

1.2. За рахунок оптимізації технологічних параметрів на етапах експлуатації розраховується раціональний обсяг кінцевої продукції, що максимізує прибуток.

1.3. За рахунок оцінки ризиків, пов'язаних з розробкою родовищ. На основі критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності визначається обсяг виробництва з позиції мінімізації ризиків.

2. Оптимізація технологічних процесів одержання кінцевої продукції з вугілля в напрямку мінімізації собівартості, трудових, тимчасових витрат. Це досягається:

2.1. Шляхом впорядкування зв'язків між складовими технологічного процесу, а також пошуку найбільш прийнятних ланцюжків з позиції мінімізації оптимізаційного параметра.

2.2. Створенням банку проектних рішень для різних умов експлуатації.

3. Участь в наукових проектах пов'язаних з розробкою заходів щодо стабілізації ситуації у вугільній галузі України.

Зокрема, на сьогодні є дані про фактичні техніко-економічні показники роботи галузі в період модернізації гірничо-шахтного устаткування. На основі цих даних розроблені рекомендації по механізації очисних робіт.

4. Дослідження щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище в регіонах де ведеться видобуток корисних копалин. Це може бути досягнуто за рахунок побудови екологічних сценаріїв освоєння родовищ.

5. Створення програмного забезпечення для прийняття рішень на стадії проектування, розробки родовищ корисних копалин.

 

Визначено напрямки роботи лабораторії і отримані результати слід розглядати відповідно до політичної та економічної ситуації в Україні. Планування наукової діяльності лабораторії враховує три сценарії, які слід розглядати в середньостроковій перспективі на 2020-2025 рр.

 

Наявне у нас програмне забезпечення (наведене в зазначеному Бюлетені), а також розроблена середньострокова перспектива дозволяє розглядати нас як надійних партнерів

 

Бюлетень укр.pdf  Бюллетень рус.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...