Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                        Ukr  Eng             Назад

 

Склад редакційної колегії збірника

 

1     Гріньов В.Г., д.т.н., проф., завідувач лабораторії проблем розробки родовищ ІФГП НАН України, головний редактор

2     Молчанов О.М., д.т.н., с.н.с., директор ІФГП НАН України, заступник головного редактора

3     Калугіна Н.О., д.т.н., с.н.с., вчений секретар ІФГП НАН України, відповідальний секретар

4     Бондаренко В.І., д.т.н., проф., зав. кафедрою гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

5     Василенко Т.А., д.т.н., с.н.с., головний науковий співробітник Наукового центру геомеханіки та проблем гірничого виробництва Санкт-Петербурзького гірничого університету

6     Інкін О.В., д.т.н., доц., професор кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

7     Кончиць А.А., д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

8     Круковська В.В., д.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу управління динамічними проявами гірського тиску, ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України

9     Мінєєв С.П., д.т.н., проф., завідувач відділу управління динамічними проявами гірничого тиску, ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України

10   Назимко В.В., д.т.н., проф., головний науковий співробітник відділу управління станом гірничого масиву, ІФГП НАН України

11   Рудаков Д.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

12   Соболєв В.В., д.т.н., проф., професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

13   Стефанович Л.І., д.ф.-м.н., с.н.с., заст. директора з наукової роботи ІФГП НАН України

14   Ульянова К.В., д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, Інститут проблем комплексної розробки надр РАН (ІПКОН РАН)

15   Фельдман Е.П., д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник відділу фізики вугілля і гірничих порід, ІФГП НАН України

16   Хоменко О.Є., д.т.н., проф., професор кафедри гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

17   Шашенко О.М., д.т.н., проф., проректор з міжнародних зв'язків Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...