Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                        Ukr  Eng             Назад

 

Збірник наукових праць «Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва» видається Інститутом фізики гірничих процесів НАН України. У збірнику увазі фахівців пропонуються роботи, присвячені важливим проблемам фізики гірничих порід, гірничої геомеханіки, дослідженню процесів, що супроводжують видобуток вугілля та корисних копалин.

Метою цього збірника є висвітлення ключових проблем, що стоять перед сучасною гірничодобувною галуззю, та вирішення цих питань на основі фундаментальних та прикладних досліджень, що передбачають розробку нових наукових підходів.

Збірник робить акцент на ознайомленні іноземних та вітчизняних фахівців із сучасними тенденціями розвитку української та світової гірничої галузі. Популяризацію та обмін знаннями, отриманими в результаті взаємозв'язку між національними та міжнародними дослідженнями, допоможуть у майбутніх проектах розвитку.

Проблематика збірника:

- фізика вугілля та гірничих порід;

- прогнозування та управління станом гірничого масиву;

- фізика гірничих процесів на великих глибинах;

- техніко-економічні проблеми гірничого виробництва.

Завдання видання:

- розвиток якісного наукового видання в галузі природничих наук і виробництва та технологій, яке буде сприяти обміну науково-технічною інформацією, підвищенню рівня наукових науково-дослідних знань;

- публікація результатів наукових досліджень з актуальних питань фізики гірничих процесів, розвитку гірничодобувної промисловості, визначення перспективних шляхів створення і розвитку нової техніки та технологій в гірництві;

- популяризація національного та світового досвіду розвитку й активного впровадження наукових розробок, висвітлення передового досвіду науковців та виробничників;

- надання інформаційного поля для обговорення результатів наукових досліджень, перспективних розробок, випробувань та впроваджень нових технічних рішень.

Основними профільними напрямами збірника залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень в технічних галузях науки, які орієнтовані або суміжні з фізикою гірничих процесів, розвідкою, освоєнням і експлуатацією родовищ корисних копалин.

Редакційна колегія не стягує зборів за публікацію статей, публікація матеріалів безкоштовна.

 

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...