Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/image001.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

   початок | новини | про інститут | структура | навчання | адреси | різне

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/top_5x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

 

Описание: Національна Академія Наук України
Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: Міністерство освіти і науки України

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

                                                                                                                                        Ukr  Eng             Назад

 

Правила оформлення рукописів для авторів збірника наукових праць

«ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА»

 

1            ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Збірник приймає статті, які виконані у відповідності до вимог оформлення наведених у цьому документі та відповідають тематичним напрямкам журналу.

Об’єм статті не повинен перевищувати 7000 слів. Назва статті не повинна перевищувати 120 знаків.

Мова: англійська, українська, російська.

Формат файлу, який подається до редакції: doc.

Надіслані у редакцію рукописи не повертаються.

Редакція журналу має право вносити зміни в текст публікації, редагувати та форматувати рукопис у відповідності до «Вимог …», але зі згоди автора.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

Стаття повинна містити:

- класифікаційний індекс за системою УДК;

- назву (не більше 120 знаків);

- ім’я, прізвище авторів (не більше 7-х);

- інформацію про місце роботи з зазначенням адреси установи;

- електронну поштову адресу автору з яким необхідно вести переписку.

Перед основним текстом статті наводиться реферат / ABSTRACT (не більше 200 слів) в якому наводять:

- мету дослідження / purpose;

- методику дослідження / methods;

- результати дослідження / findings;

- наукову новизну / originality;

- практичну значимість / practical implications.

Після цього приводяться ключові слова / keywords, які відображають тематику дослідження. Кількість ключових слів не повинна перевищувати 10. Заборонено вживання абревіатур.

Стаття складається з наступних змістових блоків:

- Вступ / Introduction. Вступ повинен містити інформацію про актуальність дослідження, аналіз попередніх досліджень, постановку задачi та завдання дослідження.

- Методики / Methods. Зазначаються етапи дослідження, структура та порядок проведення досліджень.

- Результати / Results. Наводяться результати досліджень.

- Обговорення / Discussion. Обговорення отриманих результатів дослідження;

- Висновки / Conclusions. Робиться узагальнення отриманих результатів.

Бажано наприкінці привести Вдячність / Acknowledgements організації, лабораторії в якій виконано дослідження або гранту, який спонсорує наведене дослідження.

В кінці тексту статті приводиться СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Література оформлюється у відповідності до стандарту APA name – date method). Для автоматичного оформлення можна скористатись ресурсом: http://www.citethisforme.com. Якщо стаття має doi, то його слід навести.

Додатково список використаної літератури повинен бути транслітеровано латиницею (REFERENCES) (можна використовувати http://translit.net/ru/?account=bgn для російської та http://translit.net/ua/ для української мов) та оформлений у відповідності до стандарту АРА.

 

Приклад оформлення списку літератури

Стаття у журналі

1. Bondarenko, V., Hardygora, M., Symanovych, H., Sotskov, V., & Snihur, V. (2016). Numerical Methods of Geomechanics Tasks Solution During Coal Deposits’ Development. Mining of Mineral Deposits, 10(3), 1-12. https://doi.org/10.15407/mining10.03.001

2. Sotskov, V., Podvyhina, O., Dereviahina, N., & Malashkevych, D. (2018). Substantiating the criteria for applying selective excavation of coal deposits in the Western Donbass. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 26(1), 158-164. https://doi.org/10.15421/111817

3. Taneja, P., Ligteringen, H., & Walker, W.E. (2012). Flexibility in port planning and design. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 12(1), 66-87. https://doi.org/10.18757/ejtir.2012.12.1.2950

Матеріали конференції

4. Hrinov, V., Khorolskyi, A. (2018). Improving the Process of Coal Extraction Based on the Parameter Optimization of Mining Equipment. In E3S Web of Conferences, Ukrainian School of Mining Engineering. (Vol. 60. p. 00017). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000017

Книга

5. Hoseinie S.H. (2011). Modeling and Simulation of Drum Shearers Reliability at Mechanized Longwall Mines – case study: PhD Thesis. Shahrood, Iran. 200 р.

Російськомовні або україномовні джерела оформлені згідно стандарту АРА

6. Khetagurova, T.G., & Khetagurova, I.Yu. (2013). Protsessy adaptatsii gornykh predpriyatiy k izmeneniyam okruzhayushchey sredy. Ustoychivoe Razvitie Rornykh Territoriy, 2(16), 97-99.

7. Trifonova, O.V. (2015). Upravlіnnia stіikym funktsіonuvanniam vuhledobuvnykh pіdpryiemstv: teorіia ta praktyka. Dnіpropetrovsk: Natsіonalnyi hіrnychyi unіversytet.

8. Khorolsky, A.O., Grinev, V.G., Mamaikin, O.R. (2019). Optymizatsiya stiykosti roboty pidsystem ochyshchennya viboju. Suchasni enerhozberihayuchi tekhnolohiyi hirnychoyi spravy, (23), 85-103.

 

ПОСИЛАННЯ НА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ПОВИННІ ПЕРЕВИЩУВАТИ 30%.

Після списку літератури наводиться анотація українською під заголовком ABSTRACT (IN UKRAINIAN) та російською ABSTRACT (IN RUSSIAN). Усі тексти анотацій повинні бути ідентичними.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ, ФОРМУЛ, РИСУНКІВ, ТАБЛИЦЬ

 

1. ТЕКСТ

- формат документу А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, усі поля – 20 мм;

- шрифт Times New Roman, інтервал – одиничний, вирівнювання – по ширині, в тексті слід використовувати автоматичний перенос слів, абзацний відступ 0,5 см, інтервали між абзацами одного стилю відсутні;

- на початку наводиться індекс універсальної десяткової класифікації (УДК) – вирівнювання зліва, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, абзацний відступ відсутній;

- назву статті слід наводити ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирним шрифтом, без відступу, гарнітура – Times New Roman, розмір – 12 пт., вирівнювання по центру, автоматичний перенос слів у заголовку заборонено;

- прізвища авторів, слід наводити після назви, слід казати ПІБ, вчене звання, вчений ступінь, а також місце роботи; вирівнювання зліва, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, абзацний відступ відсутній;

- ABSTRACT розміщується слідом за інформацією про авторів; вирівнювання по ширині, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, абзацний відступ відсутній;

- Основний текст статті оформлюється наступним чином: вирівнювання по ширині, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, абзацний відступ – 0,5 см;

- Структурні елементи статті (Вступ / Introduction та ін.) виділяються напівжирним шрифтом, прописними літерами, без відступу. Наприклад: 1. ВСТУП, 2. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ, 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ та ін., гарнітура – Times New Roman, розмір – 12 пт., вирівнювання зліва;

- REFERENCES оформлюється шрифтом Times New Roman, розмір – 11 пт., вирівнювання по ширині, відступ 0,5 см;

- анотація українською під заголовком ABSTRACT (IN UKRAINIAN) та російською ABSTRACT (IN RUSSIAN) оформлюється ідентично ABSTRACT;

- ABOUT AUTHORS наводять після анотацій, шрифтом Times New Roman, розмір – 11 пт., вирівнювання по ширині, відступ 0,5 см.

 

2. ФОРМУЛИ

- формули, на які є посилання в тексті статті, слід нумерувати справа у круглих дужках;

- перед та після формули слід пропускати один рядок;

- усі формули набираються в редакторі Microsoft Equation 3.0;

- параметри Microsoft Equation: звичайний - 10, великий індекс - 8, дрібний індекс - 7, великий символ - 10, дрібний символ - 8.

 

3. РИСУНКИ

- усі рисунки можуть бути представлені у форматах jpg, wmf, emf, tif, gif, pcx, bmp, png, cdr (роздільною здатністю не менше 600 dpi);

- на рисунок повинне міститись посилання в тексті;

- посилання на рисунок слід наводити наступним чином: спочатку пишеться назва «рисунок», а потім через відступ вказується номер; наприклад, «… на рисунку 1 показано …»;

- перед та після рисунку пропускається один рядок;

- орієнтація рисунку – по центру, без відступу;

- під рисунком розміщують підпис наступним чином: спочатку повністю пишеться слово «Рисунок», потім вказується номер рисунку, ставиться крапка, і з великої букви пишеться назва рисунку. Наприклад: Рисунок 1. Схема лабораторної установки;

- параметри підпису до рисунку: шрифт – Times New Roman, розмір – 11 пт, вирівнювання по центру, абзацний відступ відсутній.

 

4. ТАБЛИЦІ

- на таблиці мають бути посилання у тексті статті;

- посилання на таблицю слід наводити наступним чином: спочатку пишеться назва «таблиця», а потім через відступ вказується номер; наприклад, «… в таблиці 1 наведено …»;

- перед та після таблиці пропускається один рядок;

- орієнтація таблиці – по центру, без відступу;

- перед таблицею розміщують підпис наступним чином: спочатку повністю пишеться слово «Таблиця», потім вказується номер таблиці, ставиться крапка, і з великої букви пишеться назва таблиці. Наприклад: Таблиця 1. Результати експерименту;

- параметри назви таблиці: шрифт – Times New Roman, розмір – 11 пт, вирівнювання по центру, абзацний відступ відсутній.

Разом з рукописом до редакції подається розширена анотація (не менше 1800 знаків) англійською мовою.

 

 

 

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Описание: http://www.ifgp.dp.ua/pic/1x1.gif

Design by ... ...